Aktualizované znění smlouvy

Kupní smlouva na auto podle NOZ (Nový občanský zákoník)

vytvořte si vlastní kupní smlouvu na auto jednoduše a rychle

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Jak postupovat při vytvoření kupní smlouvy na auto

Použití aplikace je zdarma a bez nutnosti registrace. Kupní smlouvu na auto budete mít vypracovanou zaručeně správně a úplně.

Při vytvoření kupní smlouvy na auto postupujte podle následujících kroků:

Nejdříve je třeba označit prodávajícího

  Vyberte si z možností, které dává systém na výběr:
 • a) fyzická osoba nepodnikatel,
 • b) fyzická osoba podnikatel,
 • c) právnická osoba

Po výběru prodávajícího je třeba vyplnit údaje o prodávajícím. Pokud je prodávajícím fyzická osoba nepodnikatel je třeba vyplnit:

 • jméno a příjmení
 • datum narození/rodné číslo
 • trvalý pobyt
 • bydliště
 • občanství
 • pokud jste si vybrali fyzickou osobu podnikatele je třeba vyplnit (podle živnostenského rejstříku)
 • obchodní jméno prodávajícího
 • IČO prodávajícího
 • Sídlo prodávajícího
 • pokud jste si vybrali jako prodávajícího právnickou osobu je třeba vyplnit (podle obchodního rejstříku)
 • obchodní jméno prodávajícího
 • IČO prodávajícího
 • sídlo prodávajícího
 • zástupce prodávajícího (např. jednatele)

Tyto údaje jsou dostačující na řádnou identifikaci prodávajícího

Stejným způsobem je třeba dále vyplnit údaje kupujícího.

Uveďte údaje o motorovém vozdidle (všechny potřebné údaje).

Uveďte výši kupní ceny a způsob úhrady kupní ceny .

  Při tomto kroku mate na výběr tři možnosti,
 • 1/ Kupní cena byla zaplacena prodávajícímu v hotovosti při podpisu této smlouvy.
 • 2/ Kupní cena za předmět koupě bude zaplacena převodem na číslo účtu, které uvedl prodávající.
 • 3/ Kupní cena za předmět koupě bude zaplacena z části v hotovosti az části převodem.

V této části kupní smlouvy na auto vyberete kdy dojde k předání auta.

V této části kupní smlouvy na auto vyberete kdy dojde k převodu vlastnictví a to zda předáním auta, přepisem na dopravním inspektorátu nebo úhradou kupní ceny.

V další části vyplníte místo (obec nebo město), ve kterém se bude kupní smlouva na auto podepisovat.

Klikněte na „Stáhnout kupní smlouvu“.

Systém vám vygeneruje dokument ve formátu PDF, který podepíše prodávající a kupující. Nezapomeňte dopsat rukou i datum podpisu kupní smlouvy na auto.

Určitě doporučujeme nechat ověřit podpis kupujícího u notáře na této smlouvě o pronájmu (i když to není zákonná podmínka platnosti smlouvy).