Aktualizované znění smlouvy

Kupní smlouva na auto podle NOZ (Nový občanský zákoník)

vytvořte si vlastní kupní smlouvu na auto jednoduše a rychle

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Vzor kupní smlouvy na auto

V souvislosti s přípravou kupní smlouvy na auto (vzoru) na této stránce jsme dbali na vyváženost kupní smlouvy na auto. Vzor smlouvy je často to, po čem sahají účastníci smlouvy. V souvislosti s dobou internetu, je možné skutečně najít velké množství koupi a prodeji smluv na auto - vzorů, které často zvýhodňují nebo naopak znevýhodňují některou ze smluvních stran.

Kupní smlouva na auto vzor je koncipována tak, aby byla vyvážená. Každý z účastníků by měl postupovat spravedlivě. A právě spravedlnost je to, co v této smlouvě nechybí. Tato kupní smlouva na auto (vzor) obsahuje dostatečně přesně ustanovení o kupní ceně, nejen její výši ale i způsobu úhrady. Smluvní strany si v ní mohou dohodnout úhradu jednorázově nebo ve splátkách. Pokud si účastníci kupní smlouvy na auto dohodnou splátky, ve smlouvě je zakomponována tzv. "Ztráta výhody splátek". Ztráta výhody splátek znamená, že pokud si účastníci dohodnou splátky a tyto dlužník (kupující) poruší, podle kupní smlouvy na auto bude možné požadovat splacení celé kupní smlouvy najednou. Znamená to ochranu pro kupujícího. V kupní smlouvě na auto (vzoru) na této stránce najdete také ustanovení o převodu vlastnictví. Zakomponovali jsme do smlouvy možnost účastníků dohodnout se, kdy dojde k převodu vlastnického práva na kupujícího. Pokud by v kupní smlouvě na auto (vzoru) nebylo takové ujednání, platilo by, že vlastnické právo k vozidlu přechází předáním vozu. Účastníci si zvolením správné formulace mohou vybrat, zda chtějí, aby vlastnické právo na kupujícího přešlo již při předání nebo přepisu na dopravním inspektorátu nebo až úplným zaplacením kupní ceny. Právě posledně uvedená formulace v kupní smlouvě na auto ohledně převodu vlastnického práva na kupujícího až zaplacením kupní ceny dává prodávajícímu možnosti domáhat se ochrany vlastnického práva.

Do kupní smlouvy na auto (vzoru) jsme zakomponovali i rozhodčí doložku pro případ vzniklých sporů.

Ne každý vzor kupní smlouvy na auto, který lze nalézt na internetu, myslí na potřebné náležitosti smlouvy a proto se stává, že později vznikají mezi účastníky problémy. Týká se to zejména vad předmětu převodu. Věříme, že kupní smlouva na auto vzor Vám pomůže nejen při prodeji ale i koupi vozu.